Selv om EU har mulighet til ? finne for gjentatte brudd p?

EU b?r forenkle budsjettregler

canada goose jakke oslo BRUSSELS, 10. juni (Reuters) Den europeiske union b?r forenkle finanspolitiske regler og fokusere p? ? kutte gjeld, sa det internasjonale pengefondet i tirsdag, ? bli med i en europeisk debatt om hvordan man kan gj?re strammepolitikk mer vekst. canada goose jakke oslo

canada goose outlet norge Enkelte land, som sv?rt gjeldslete Italia, vil ha mer tiln?rming til budsjettdisiplin for de som reformerer sine ?konomier, og hevder h?yere vekst vil bidra til ? redusere gjeld. canada goose outlet norge

canada goose import?r norge Men en d?rlig opplevelse med Frankrike, som i fjor fikk to ?r til ? redusere underskuddet p? l?fter om reformer, og da ikke klarte ? levere, gjorde EU-beslutningstakere omhu i Vancouver av tillitsfulle l?fter som ikke st?ttes av handling. canada goose import?r norge

canada goose norge nettbutikk ekte IMFs leder for den europeiske avdelingen, Reza Moghadam, canada-goose-jakker sa at det hovedsakelig fokuserer p? ? gi EU-regjeringer den fleksibiliteten de trenger for ? holde ?konomiene deres voksende, samtidig som de beholder tilliten til markedene og gj?r reglene enklere ? forklare for innbyggerne. canada goose norge nettbutikk ekte

Reglene, samtidig som de holder litt fleksibilitet, gj?r offentliggjeld til BNP for det ultimate m?let og reduserer antall operasjonelle m?l, fortalte Moghadam en ?konomisk konferanse.

Han sa at EUs tak for offentlig underskudd og gjeld satt p? henholdsvis 3 prosent av BNP og 60 prosent av BNP, ble avtalt i 1990-b?ndene med antagelsen om at falsk nominell ?konomisk vekst ville v?re 5 prosent.

canada goose dunjakke Nedadg?ende revideringer av nominell langsiktig vekst til rundt 3 prosent i mange land i euroomr?det tyder p? at gjelden i stedet ville konvergere til 100 prosent av BNP, sa han. canada goose dunjakke

canada goose i norge Fire ?r med statsgjeldskrisen har ?kt gjelden til BNP i de 18 landene som bruker euroen med 30 prosentpoeng til godt over 90 prosent, noe som gj?r gjeldsholdbarhet til en av de viktigste hovedpine for regjeringer. canada goose i norge

canada goose billig ITALIAN PUSH FOR FLEXIBILITY Italia, som tar over EUs roterende presidentskap i andre halvdel av ?ret, er et land med nest h?yeste gjeld i Europa etter at Hellas, forventet ? n? 133,7 prosent av BNP i ?r etter to ?rs lavkonjunktur. canada goose billig

canada goose salg Italiensk statsminister Matteo Renzi sa i forrige m?ned at Italia vil foresl? i oktober at land som gjennomf?rer strukturreformer, f?r st?rre fleksibilitet i EUs regler, noe som vanligvis betyr mer tid for ? redusere budsjettunderskuddet eller gjelden. canada goose salg

respektere reglene og det nettopp fordi vi respekterer dem som vi kan si at mange av disse reglene m? endres, sa Renzi.

Det europeiske r?dsm?tet i oktober pr?ver vi ? foresl? et initiativ som g?r i denne retningen: flere insentiver for de som tar avgj?rende reformer, sa han.

Tjenestemenn fra EU-kommisjonen, som har til oppgave ? s?rge for at EU-lovene overholdes, har sagt at mens Italia m? levere p? sine underskudd og gjeldsreduksjonslover, var reglene en god ide.

canada goose norge nettbutikk Det er rikelig med plass til forenkling og str?mlinjeforming, kommiss?r Olli Rehn, kommisjon?r for ?konomi og valuta, fortalte samme konferanse. canada goose norge nettbutikk

canada goose jakke IMF p?pekte at EU-landene n? m?tte holde sine nominelle budsjettunderskudd under 3 prosent av BNP, de hadde et utgiftsm?l og ulike underskuddsm?l satt under EU-budsjett disiplin?rprosedyre og ulike m?l for budsjettstrukturbalansen og hvordan den skal forandre seg. canada goose jakke

Han bemerket ogs? at Canada b?r styrke mekanismer for ? h?ndheve reglene. Selv om EU har mulighet til ? finne for gjentatte brudd p? reglene, har canada goose outlet den aldri straffet noe land.

Tvert imot, da Frankrike og Tyskland br?t budsjettreglene i 2003, endte konflikten med ? endre reglene i stedet for b?ter for regelbruddene.

canada goose norge Det er ingen enkle l?sninger her, spesielt i et rammeverk basert p? peer press og moral suasion. Mer automatisering i h?ndhevelse kan bidra: Hvis sanksjoner ikke kan unng?s etterp?, s? vil de sannsynligvis v?re mer effektive ex ante, sa Moghadam. (Rapportering av Jan Strupczewski; Redigering av Tom Heneghan) canada goose norge.


Podziel się


Skomentuj