Polska wersja językowa w 0.25D

Interfejs Survarium po polsku
Nowy patch 0.25D powoli przygotowuje nas do polskiej premiery Survarium i wprowadza polski język interfejsu. Osoby, które chcą zmienić język, muszą zrobić to w launcherze gry – opcja zmiany znajduje się w prawym górnym rogu. Oprócz tej zmiany pojawiły się również kalkomanie z polskimi motywami oraz parę mniejszych zmian w rozgrywce.

Wersja 0.25D

Wyposażenie:

  • Dodano nowe kalkomanie (flagi i herby).

Interfejs użytkownika:

  • Dodano polską lokalizację.

Naprawione błędy:

  • naprawiono błąd dotyczący antytoksyny, podczas działania której gracz jest praktycznie nieśmiertelny;
  • naprawiono wiele błędów związanych z instalatorem klienta.

Podziel się


Skomentuj